Video: Đức Thánh Cha Phanxicô lần hạt Mân Côi cùng hàng triệu tín hữu tại Fatima