Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bị phá ở nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của El Paso; kẻ tình nghi bị bắt