Thánh lễ cầu cho các LH của GX Tân Việt tại Bình Hưng Hòa(02/11/2015)