TTHH LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG VÀ TỪ THIỆN 23-01-2018