Trung tâm mục vụ: Thư mời chương trình bổn mạng 2019