Thư chúc mừng của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN đến Đức Tân Giám mục Thanh Hoá