Thánh Lễ Tết Trung Thu : Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các em Thiếu Nhi.