THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG 17.06.2016