“Ở Mỹ, sự hiệp thông trong Giáo hội đã bị rạn nứt”