NGHI THỨC TRAO KINH CHO ANH CHỊ EM LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA II / 2017 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT