Ngày 13 tháng 9 THÁNH GIOAN KIM KHẨU Giám Mục Tiến Sĩ