Một biểu tượng hy vọng và cầu nguyện: nhà thờ ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên