LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (16/9/2020) – (Lc 7, 31 – 35) THÁNH CORNELIÔ, Ghtđ và CYPRIANÔ, Gmtđ. Lễ nhớ