LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH 2018 (18/4/2018) – (Ga 6, 35-40)