LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (18/9/2020) – (Lc 8, 1 – 3) THÁNH Đaminh VŨ ĐỨC TRẠCH, Linh mục tử Đạo – Lễ nhớ.