LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (07/8/2020) – (Mt 16, 24 – 28) THÁNH XYSTÔ II GIÁO HOÀNG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO – Lễ nhớ