LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (08/02/2019) – (Mc 6, 14-29) – Mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019