LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (17/9/2020) – (Lc 7, 36 – 50) – DỤ NGÔN HAI CON NỢ THÁNH RÔBERTÔ BELLARMINÔ, Gmtsht (Giám mục Tiến sĩ Hội thánh), Lễ nhớ