LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (14/02/2019) – (Mc 7, 24-30) – Mùng 10 Tết Kỷ Hợi 2019