LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C (26/5/2019) – (Ga 14, 23-29) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.