LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/02/2019) – (Lc 5, 1-11) – Mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019