LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/01/2019) – (Lc 3, 15-16. 21-22) CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA