LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA – BỔN MẠNG CỦA GIÁO HỌ GIOAN.