ĐTC nhắn nhủ các gia đình hãy có trách nhiệm trong năm học mới