ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT