CHƯƠNG TRÌNH CHẦU THAY GIÁO PHẬN TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT – LỄ CHÚA KITO VUA VŨ TRỤ 2018