CHÚC MỪNG CHA CỘT MỐC 35 NĂM LINH MỤC: MỘT HÀNH TRÌNH – ĐAMINH VŨ NGỌC THỦ (29/06/1987 – 29/06/2022).