CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU – Ý NGHĨA LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.