Chúa đã sinh ra-Thánh vịnh 97_Của lễ Giáng Sinh trong Thánh Lễ Giáng sinh 25-12-2015