Cha Tom Uzhunnalil nhận giải thưởng Mẹ Têrêsa về công bình xã hội năm 2017