BAN LỄ SINH GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIO BỔN MẠNG.