Video Lễ kính Thánh Annê Lê Thị Thành _ Bổn mạng Chi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Việt 12/7/2017.