THÁNH LỄ TRAO KINH THÁNH CHO ANH CHỊ EM DỰ TÒNG KHÓA I – 2016 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT