THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO CHO ANH CHỊ EM DỰ TÒNG KHÓA I – 2016 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT