LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15 / 8 / 2017 – MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU GIÁO XỨ TÂN VIỆT