Giáo xứ Tân Việt: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng kỷ niệm 13 năm thành lập