Đức Thánh Cha kêu gọi Ngày 23/2 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho Hòa bình