Bài giảng ĐứcTổng Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Ban Bí Tích thêm Sức cho 109 em tại Giáo xứ Tân Việt