4 dấu hiệu bất thường của thận, 3 điều nên bỏ càng sớm càng tốt