Tinh thần cầu nguyện và truyền giáo của cha Maccalli trong những ngày bị giam cầm