Sứ thần Tòa Thánh Christophe Pierre, người chuẩn bị cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với Đức Giáo hoàng