Năm nay Slovenia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Giáo hoàng