LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (17/7/2018) – (Mt 11, 20-24)