ĐGH tiếp các GM tham dự khóa bồi dưỡng của Bộ Giám Mục