Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền TT Trump hủy bỏ quy định mới hạn chế gắt gao việc tị nạn