THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM A – CHÚA THĂNG THIÊN