THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA