Thánh Lễ Mừng Kính Thánh ANÊ LÊ THỊ THÀNH bổn mạng Chi Hội các Bà Mẹ Công Giáo Xứ Tân Việt 12/7/2017