THÀNH KÍNH PHÂN ƯU – CHA CỐ Gioan Baotixita ĐINH HỮU DONG