LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA I- 2016 VỚI GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ SÁU 10.06.2016